self esteem indre sandheder

Når andres ord bliver din indre sandhed

Andres ord kan få stor magt, da ordene nærmes overføres og bliver til en indre sandhed. Når man skal håndtere de sætninger andre har fortalt, oplever flere en indre modstand. Som at have en selektiv opmærksomhed, der kun søger og ser en bekræftelse på de negative udsagn. Det kan opleves som, at det ene negative udsagn lyser frem og blegner alt det positive, der tidligere er sagt.

De sandheder skal de fleste, som jeg taler med lære at udfordre. I nærliggende skriv vil jeg vise, hvordan en teknik kan se ud samt belyse de nuancer som øjet har tendens til ikke at se. 

Når ordene rammer ind i et skrøbeligt selvbillede

Når man er kommet ud af et kærlighedsforhold på en dårlig måde, printer de sidste sætninger ofte sig lige ind i ens eget selvbillede. Man kommer ufrivilligt til at overse alt, der modbeviser de ord, der er sagt.

Når en kærlighedsrelation afrundes kommer vi i kontakt med sårbare følelser, der leder tilbage til ens første erfaringer med at knytte sig til et andet menneske. Det er erfaringer med at føle sig ubetinget holdt af og tryg i en relation. Hvis man har oplevelser i rygsækken med at blive forladt, eller være mere betinget elsket, så vil alle de mønstre blive aktiveret under et brud uanset om det er et venskab eller romantisk relation.

De ord der siges vil blot bekræfte, det man før har hørt og erfaret. Hvordan udfordrer man så de ord, som føles så sande? Hvis man står med ord som: ”vores forhold var spild af tid”, ”du er klæbrig og kedelig”, så er det naturligvis vanskeligt ikke at tage det personligt.

Findes der et andet perspektiv?

Så hvordan får man  vendt de formuleringer, så de ikke bliver den eneste sandhed? Først og fremmest er ordene sagt i en situation med mange belastende følelser, uanset hvem der ender relationen. Hvis man er såret over at blive forladt, eller ked af at forholdet skal slutte, så kan man godt gå i et mere primitivt state of mind, hvor det bliver øje for øje eller tand for tand.

Derfor skyder man tilbage med ord, der har til hensigt at ramme den anden, hvor det gør mest ondt. Det er jo i princippet udtryk for, at det andet menneske har haft en betydning, at vi påvirkes følelsesmæssigt af at slå op. Der er samtidig en dynamik imellem to mennesker, der får bestemte egenskaber i os til at træde mere tydeligt frem. Hvis et mere bekræftelsesøgende menneske finder sammen med én med hang til frihed, så skal der ikke meget til før en adfærd tolkes som klæbrig.

Hvad er forskellen på betinget og ubetinget elsket?

Det kan typisk give mening at skelne erfaringer fra tidligere i, om man har oplevet sig elsket betingelsesløst eller om relationen har haft karakter af at være elsket betinget. Det sidstnævnte henviser til et mere destruktive mønster, hvor lærdommen er, at andre elsker én, når man GØR noget bestemt. Man gentager derved det, som andre har belønnet én for.

Det kan se ud på mange måder, eksempelvis at blive afvist for at ”skabe sig” eller være “for følsom” leder ofte til en indre sandhed i stil med:  ”jeg er mest holdt af, når jeg ikke skaber besvær”. På den måde bliver båndet til andre betinget af bestemte adfærdsformer.

Den ubetinget relation er den mere sunde måde at være i relation på, hvor alle typer af følelser er velkommen. Her har man fået vist, at uanset hvordan man reagerer, så er man holdt af betingelsesløst . Det svarer lidt til udsagnet ” at man skal holde af sine børn især på tidspunkter, hvor de mindst fortjener det”.

At arbejde med sit selvværd

De fleste har et stort om, at oparbejde en indre styrke og selvtillid der gør, at de kan se bort fra de ord, den anden har sagt, der har haft en negativ betydning. Det er dog imellem tiden vanskeligt at gå fra en nedværdigende selvopfattelse til et højt selvværd i ét spring. Jeg plejer i samarbejde med mine klienter at nå frem til hvilke ord, de næsten kan sige om sig selv. Det kunne se sådan her ud: Hvad er du næsten i stand til at tro på? `Hvad kan vi sige om dig, som næsten føles rigtigt og som du øve dig i at fastholde fokus på?

Teknikken “hvad kan jeg næsten sige om mig selv?”

Det kan være fra sætningen: ”Jeg er ikke god nok” til ”Jeg kender mine værdier og står ved at tid med min partner er vigtig for mig”. Hvis man eksempelvis er blevet kaldt klæbrig kan det også handle om, at den anden har et anderledes syn på det at være i kærlighedsrelation, eller besvær med at lukke andre tæt på. Disse sætninger illustrerer, hvordan en bevægelse fra de mørke udsagn kan at nærme sig en mere positiv fortælling. Samtidig sætter det et mere realistisk billede af, hvordan en proces med at få et bedre selvværd kan se ud. Man lærer at kunne se andre sandheder end de simple sætninger, andre har sagt. Det er en bevægelse væk fra at blive det, de andre har fortalt.

Det handler om, at tage definitionsmagten tilbage, ved bl.a. at overveje, hvad det siger om et andet menneske, at de har opfattet én som eksempelvis kedelig eller lign. Eller hvad det siger om dynamikken mellem to, tit siger man nej til en dårlig dynamik frem for et dårligt menneske.

At opdage nye sandheder

Når jeg lægger vægt på ordet næsten er det for at rette opmærksomhed på den indre modstand nogle oplever, når de skal fortælle en ny sandhed om sig selv. Mange vil mærke en fornemmelse af, at det ikke kan passe og søger tilbage til de trygge og dårlige sætninger. Det handler på den måde om tvinge sin opmærksomhed et unaturligt sted.

Det nye sted er hvor vi ser på hvilke sandheder, der også er blevet fortalt. Det er en øvelse i, at se hvad andre mennesker i flere arenaer af dit liv har fortalt om dig. Vi kigger altså også på, hvordan man opfører sig i andre kontekster, hvor man ser en anden side af sig selv. Det kan være med til at give den den ene sætning mindre sandhedsværdi.

Budskabet er at blive det du selv siger, frem for det der blev sagt om dig i én bestemt relation.