Hvordan fungerer hypnoterapi?

Hypnose – hvordan fungerer hypnoterapi?

At se sig selv og verden med nye briller

Hvordan fungerer hypnoterapi? Der hersker mange myter omkring brugen af hypnose. At hypnose er en form for psykisk manipulation, hvor mennesker kan narres til at gøre hvad som helst. Det er vigtigt at sondre imellem ”show hypnose” og ”klinisk hypnose”.

Førstnævnte har ofte et underholdnings henseende, hvor sidstnævnte i min praksis fungerer som et supplement til samtaleterapien, idet vi via hypnose kan få kroppen og de mere ubevidste mekanismer i spil. At være i hypnose minder om den almene tilstand af dagdrømmeri, hvor man eksempelvis kan køre et bestemt sted hen uden at anse ruten, fordi man har siddet i sin egen verden. Fænomenet hypnoterapi bygger altså på den almenmenneskelige evne til at danne sig indre forestillinger.

I hypnoterapi kommer du i kontakt med dig selv på en anden måde, end det er muligt i almindelig vågen tilstand. Det er en dyb afspændingstilstand, hvor du guides til at få kontakt til positive oplevelser. Netop ordet guide er vigtigt at bemærke, da personen i hypnosen selv har kontrol over processen. Man kan eksempelvis genkalde sig tidligere oplevelser, hvor man har følt sig selvsikker, hvilket styrker tiltroen til egne evner. Kontakten med tidligere positive oplevelser frisætter nemlig de resurser, man i svære tider kan ”glemme” man har.

Hvis jeg taler med et menneske, der lider af angst kan vedkommende have svært ved at forestille sig hvem de er, når de er ubekymret. Det er hypnose et fantastisk redskab til, da man i en trancetilstand har sværere ved at få kontakt til de selvkritiske tanker. 

Inden for hypnoterapi kan jeg tilbyde følgende:

  • Angsthypnose
  • Vægttabshypnose
  • Stresshypnose
  • Depressionshypnose

Eller hypnose i forbindelse med præstationsoptimering til sport, eksamen og erhverv.

Se anbefalinger