erfaring med psykologisk rådgivning

FAQ

Det kræver mod at opsøge en psykolog.
Heldigvis lever vi i en tid, hvor det er meget mindre tabubelagt at række ud efter hjælp. Det er noget andet at tale med en person udefra om sin problemstilling til trods for, at man har et godt netværk. En psykolog kan noget andet. Selve rammen om samtalen, hvor det kun er DIG, der er i fokus, gør det muligt at komme til bunds i det, der er svært. Mit arbejde er at forstå, hvad det vil sige, at være dig. Jeg fungerer som en sparringspartner, der prøver at lyse på de steder, du ikke selv kan se. Jeg har en viden og en metodisk værktøjskasse, der kan hjælpe dig til at blive klogere på dig selv. Når vi først forstår os selv er forudsætningen for at skabe forandring store. Vi behøver ikke være beskedne – mange forestiller sig, at deres problem ikke er noget særligt, men det er det.

I det øjeblik at vi tør anerkende et problem og række ud efter hjælp, så tager vi os selv alvorligt. Det er første skridt i at lære at føle sig værdig. Når du lærer at markere grænser, at blive tydelig som menneske, så vokser dit selvværd, fordi du giver dig selv lov til at være dig. Vores følelse af være værdige grundlægges tidligt, så et led i selvværdsbehandling vil altid være at kigge på, hvem eller hvad der har givet dig en ide om, at du er mindre værd. Når først vi kender årsagssammenhængen kan vi forholde os kritisk til, om det er en ide, som resten af dit liv skal styres af.

Jeg anbefaler, at man i opstarten har samtaler med ca. 14 dages mellemrum. Det giver de bedste betingelser for at skabe et flow i start processen. Herefter er det meget almindeligt, at der begynder at gå længere tid imellem samtalerne. En del af det terapeutiske arbejde finder jo også sted i de nye erfaringer, man gør sig.

Fagområder og erfaring med psykologisk rådgivning

Jeg har erfaring med psykologisk rådgivning af både unge, voksne og par. Jeg har mødt mange forskellige typer af problemstillinger, der gør jeg på nuværende tidspunkt vil liste det følgende som mine kernekompetencer:

Tidligere arbejdet som sportspsykolog

Jeg har min erfaring fra ansættelser i almen klinisk praksis både under og efter min udannelse. Jeg har været tilknyttet Helhedhuset i Silkeborg, som selvstændig, hvor min kerneydelse var præstationsoptimering hos både erhvervsfolk, studerende og sportsudøvere. Jeg var optaget af, hvordan jeg kunne få de bedste resurser frem i et menneske og hjælpe dem med at nå deres mål. Jeg fandt det interessant at arbejde med perfektionisme og selvkritik både som en fjende og en ven – og især at lære at kende grænsen mellem de to.

Højskolelærer

Mit særlige kendskab til den unge målgruppe stammer fra min rolle som højskolelærer. Her møder jeg oftest unge i deres sabbatår, hvor de er ved at finde ud af hvem de er og hvad de skal med deres liv. Store valg og meget tvivl præger vores unge, så det let gå hånd i hånd med angst for at træffe det forkerte valg. Jeg har altid oplevet et godt match mellem mig og den unge målgruppe.