At finde hinanden igen. Støtte og holde fast i hinandens hænder, giv ikke slip på det vi har.

Parterapi

For nogen bliver parterapi en måde at banke hul i den mur, som vi kan skabe mellem hinanden. I parterapi starter jeg med at afklare, hvad er det for forandringer I ønsker for jeres liv sammen. Jeg vil hjælpe jer til at se, hvilke mønstre, der er imellem jer samt hvilke roller I hver især tager i forholdet. 

Mit job er at hjælpe jer til at afklare, hvordan jeres ideelle forhold ser ud. Jeg vil støtte jer i at finde frem til, hvordan I kan hjælpe hinanden til både at udvikle jer individuelt og sammen. 

Det moderne parforhold oplever nye udfordringer:

  • Der er flere singler og flere skilsmisser end nogensinde før.
  • Økonomisk set er kønnene blevet uafhængigt af hinanden og den voksende individualisme gør, at flere kan føle sig indskrænket ved at være i et forhold.
  • Kan selvstændighed og samhørighed gå hånd i hånd? 
  • Måske vi også kan have en romantisk forestilling, der gør, at bevægelsen fra forelskelse til kærlighed, men også til hårde rugbrødsdagene, gør vi for hurtigt giver op.
  • Der er mange ideer om, hvad det gode match vil sige og hvad det gode forhold vil sige.

Når vi danner tætte relationer aktiverer det personlige mekanismer og sårbarheder, hvorfor parforhold kan rumme både konflikter og misforståelser. I parterapien vil jeg hjælpe jer til at se, hvad i jeres personlige historie, der påvirker jeres måde at være i forholdet på. På den måde kan I lære at forstå hinandens reaktioner bedre. Når vi eksempelvis anklager den anden for at være fraværende kan det i virkeligheden være vores måde at fortælle, hvor meget vi savner ham eller hende. I vil også at lære kommunikationsværktøjer, der kan fremme den konstruktive dialog, så konflikter ikke behøver ende i skænderier.

Mulige årsager til konflikter i parforholdet. 

Det er min erfaring, at de konflikter der opstår par imellem kan have forskellige årsager. Et par eksempler kunne være:

  • Har I forskellige værdier på en måde, hvor det fører til uoverensstemmelse frem for udvikling? Er parforholdet gået i stå? Har I det samme skænderi igen og igen? Har I forskellige syn på hvad det ideelle parforhold vil sige? Supplerer jeres forskelligheder ikke længere hinanden?
  • Har I haft en udfordrende tid sammen på grund af forandringer udefra? Måske fordi I har fået børn sammen? Har der været brud i tilliden imellem jer?

Mange par oplever, at det kan være vanskeligt at få familie og karriereliv til at hænge sammen. Og når vi er presset på tid og måske ikke helt i balance med os selv, så kan man let komme til at glemme at pleje hinanden.

Det at investere i ens parforhold kan få en række positive konsekvenser, hvor man lærer at forstå og hjælpe hinanden til at få et harmonisk liv sammen.

Terapien kan også bruges forbyggende, hvis I ønsker at komme eventuelle konflikter i forkøbet ved at styrke kommunikationen imellem jer. Terapien kan også anvendes til at få hjælp til at komme så godt fra hinanden som muligt, herunder hvordan man styrker dialogen og samarbejdet i et delt forældreskab.