Anne Brauner - psykolog i Skanderborg

Unge

Valgets tyranni. Vi har i dag flere valgmuligheder og flere angstlidelser.

Hvordan lærer man sit eget personlige ståsted at kende? Hvordan slipper man ideen om hvad andre tænker? Hvordan nedbryder man pleaser adfærd til fordel for at opøve en mere autentisk adfærd?

Jeg har en særlig viden og ekspertise i det unge menneskets målgruppe. Det er især i kraft af mit job som højskolelærer på Odder Højskole. Hvor jeg i flere år har tilrettelagt undervisningsforløb i både psykologiske teorier samt forløb af gruppeterapeutisk karakter.

Jeg har hjulpet unge mennesker til at finde sig til rette i et større fællesskab. Dette ved bl.a. at arbejde med fordomme og antagelser om ”hvem jeg bør være?” overfor hvem jeg er?”. Jeg har desuden haft en mentor funktion, hvor jeg har varetaget samtaler med særligt sårbare elever, der har haft forskellige typer af diagnoser.

Unge mennesker står i dag i anderledes udfordringer end før i tiden, når de skal finde deres identitet. Der iscenesættes så mange identitetstyper især via sociale medier. Dette fostrer mange ideer om, hvordan det gode og rigtige liv ser ud, således at man kan miste fornemmelsen for, hvad man selv vil. Det kan virke angstprovokerende at vælge et ståsted, da mange bliver nervøse for at vælge forkert og stikke ud fra mængden.

Når man kommer på højskole burde rammerne gøre at det bliver nemmere at vælge fag, da man kan gøre det alene ud fra egne ønsker. Alligevel bliver sådant et valg også påvirket af tankerne om, hvad nu hvis, at jeg går glip af noget?, hvordan vil det se ud på mit CV?, hvad vil det sige om mig, at jeg vælger Zumba frem for filosofi etc.? Det lader til, at jo mere frit valget er, desto flere bekymringer igangsætter det.

Formålet med terapien er at støtte, guide og være en refleksionsbold i vejen hen til den udviklingssti og de valg, der for den enkelte er de rette.

Jeg samarbejder iøvrigt med ungdomspsykologer.dk

Se anbefalinger her