en blomst på vej til at udfolde sig.
erfaring med psykologisk rådgivning

Terapi

Hvad vil det sige at gå i terapi? Det er personlig udvikling gennem tilpas mængde udfordring.

Når vi sidder fast i tanke- og handlemønstre, så skal vi gøre noget andet end det vi plejer for at skabe forandring. Mange bruger lang tid på at tage tilløb til at starte hos en psykolog, det er helt normalt. Er mit problem stort nok? Vil det gøre ondt at blive konfronteret med noget, der føles svært at ændre? Man har måske allerede talt med venner og familie og kender ikke effekten af at vende sin problemstilling med en psykolog.

Mit ansvar som psykolog er at hjælpe dig til at finde tilpasse udfordringer, som vi afstemmer gradvist. Vi fastsætter forskellige mål og dykker vi ned i tematikkerne på forskellig vis. Det er vigtigt at mærke, at du får mentale teknikker til at tackle din hverdag bedre.

I min praksis har terapien overordnet set disse fokus punkter:

Forståelse for terapiforløb hos psykolog Anne Bräuner i Skanderborg

Der kan være mange ideer omkring, hvornår et problem er ”stort nok” til at opsøge en psykolog. Her er det vigtigt at understrege, at det kan være naturligt at gå til psykolog, selv hvis man kun kan udpege en diffus fornemmelse af at føle sig forkert. Eller kan mærke en kropslig uro, der viser, at noget ikke er, som det skal være. Det er mit ansvar at hjælpe dig til at overblik over hvad der svært, så du behøver ikke have styr på inden.

På den side kan årsagen også være mere tydelig, hvis man oplever pludselige forandringer (livskriser mv.). Hvis man står overfor store valg, der forandrer ens tilværelse (uddannelse, partner, børn). Det kan også være, at du kan se, at dine bekymringer har gjort din verden mindre.

Et møde i fælleskab mellem ligeværdige

I samtaleterapien lægger jeg vægt på, at det er et møde mellem ligeværdige mennesker. Et møde hvor vi i fælleskab skal finde frem til, hvad der skal til for, at du kan komme nærmere det liv, du ønsker. Det kræver stor tillid at give sig hen til et fremmed menneske, derfor er mit første fokus at skabe tryghed.

Det er forskelligt afhængigt af din problemstilling, hvor lang tid et terapiforløb vil tage, men langt de fleste drager relativt hurtigt fordel af terapi.

Jeg tilpasser altid mine terapeutiske værktøjer til din unikke situation, da det er så individuelt, hvad der virker. Mit metodiske ståsted henter inspiration fra flere forskellige teoretiske tilgange, herunder kognitiv terapi, psykodynamisk terapi og hypnoterapi.

Jeg har et resurseorienteret syn på mennesket, så derfor vil jeg hjælpe dig til at få øje på værdien i de egenskaber du besidder. I min optik kan det være mindst ligeså udviklende frem for at kun at se på, hvad man ønsker at forandre.

En ide om, at man mangler en egenskab kan ligeså vel være påvirket udefra frem for at være et ægte indre ønske;  fx ”Burde jeg ikke være mere udadvendt?”. Hvad gør mig til et interessant menneske?